prawo konkurencji

Spotify zarzuca Apple antykonkurencyjną działalność

9 sierpnia 2019
spotify

Spotify złożyło przed Komisją Europejską wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie prowadzenia przez Apple nieuczciwej konkurencji.

Zarzuty Spotify wobec Apple

Na stronie internetowej timetoplayfair.com szwedzka firma dokładnie wylicza swoje zarzuty wobec Apple. Przede wszystkim chodzi o 30%  procentową prowizję, jaką Apple pobiera od zakupów dokonywanych za pośrednictwem ich systemu płatności wewnątrz aplikacji Spotify. Zasady nakładania opłat są przy tym niejednolite. Przykładowo nie są nimi objęte takie aplikacje jak Uber czy też Deliveroo. Zdaniem spółki Apple wykorzystuje swoje aplikacje i urządzenia do promowania własnych produktów oraz utrudnia dostęp do konkurencyjnych aplikacji.

Spotify podkreśla, że nie ma innego wyboru, jak akceptować pobieraną przez Apple prowizję. Jeżeli prowizja zostanie utrzymana, spółka będzie zmuszone podnieść ceny za subskrypcję premium. Szwedzka spółka nie może przy tym obchodzić systemu płatności Apple. W innym przypadku Apple utrudniłoby komunikację aplikacji z jej użytkownikami.

Szwedzka spółka wskazuje również, że Apple utrudnia funkcjonowania samej aplikacji Spotify. Apple ma nie dopuszczać poprawek błędów w aplikacji oraz utrudniać wprowadzanie do niej jakichkolwiek zmian. Znacznie obniża to funkcjonalność oprogramownia.

Wykorzystywanie pozycji dominującej przez Apple

Apple, będąc właścicielem zarówno oprogramowania IOS, jak i Apple Music, ma stwarzać sobie nieusprawiedliwioną przewagę względem innych podmiotów. Apple promuje przede wszystkim swoją aplikacje. Utrudnia tym samym dostęp konkurencyjnych rozwiązań. Przykładowo Apple blokuje możliwość odtwarzania muzyki ze Spotify przy pomocy Siri (inteligentnego asystenta osobistego), będącego częścią oprogramowania IOS. System jest kompatybilny jedynie z Apple Music. Do Spotify nie można połączyć się także przy użyciu HomePod’a oraz Apple Watch.

Wniosek do Komisji Europejskiej

Złożenie sprawy przed Komisję Europejską jest wynikiem nieudanych negocjacji między stronami. Głównym postulatem Spotify pozostaje równość konkurencji – niezależnie od tego, kto jest właścicielem platformy sprzedaży. Podkreślono, że Apple nie powinno mieć prawa do kontroli komunikacji między właścicielem niezależnej aplikacji a jej użytkownikami.

Rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie niezwykle ciekawe. Zainteresowane nim będą w szczególności firmy, które zamieszczają swoje aplikacje w AppStore na podobnych warunkach do Spotify.

Zobacz także

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź