własność przemysłowa znaki towarowe

Podpis Lecha Wałęsy jako znak towarowy

11 sierpnia 2016
podpis Lecha Wałęsy

W związku z tym, że nie cichną echa wobec współpracy z SB Towarzysza „Bolka” warto w kontekście naszego bloga, odchodząc od zawiłości historycznych wspomnieć, że w dniu 13.03.2015 r. Lech Wałęsa złożył do Urzędu Patentowego wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stanowiący wzór jego podpisu (nr zgłoszenia: Z. 440207). Zgłoszono go dla usług w klasach: 41: publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i 45: badania prawne.

Natomiast w dniu 19.02.2016 r. niejaki Rajmund Olszewski zgłosił do Urzędu Patentowego słowny znak towarowy „Lech Wałęsa TW Bolek” dla klasy 35: relacje publiczne.

Ciekawe czy Urząd Patentowy udzieli prawa ochronnego na podpis Lecha Wałęsy oraz jak odniesienie się do znaku „Lech Wałęsa TW Bolek”?

Zobacz także