Przeglądana kategoria

aktualności

aktualności

3 marca 2020

Mec. Aneta Pankowska zaprasza na wykład:
„Nieuczciwa konkurencja byłych menedżerów”,
w ramach konferencji:
„Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – ujęcie praktyczne, prawne i procesowe”;
09-10.03.2020 r., Hotel Sheraton.

aktualności

Dobra osobiste: zablokowanie dostępu do publikacji internetowej na czas procesu zasadne

2 marca 2020
RODO

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie wydawcy „Fakt” na zabezpieczenie nakazujące zablokowanie dostępu do publikacji internetowej na czas procesu.

Zabezpieczenie takie Sąd Okręgowy ustanowił na nasz wniosek w sprawie o naruszenie prywatności oraz dobrego imienia naszej Klientki.  W artykule opisano ją z imienia i nazwiska, podano szereg informacji z jej życia osobistego oraz rodzinnego, a nadto przedstawiono ją w niekorzystnym świetle. Motywem publikacji było medialne zainteresowanie partnerem powódki – znanym oraz zamożnym przedsiębiorcą.  

W zażaleniu na to postanowienie pełnomocnik wydawcy zarzucił, że zablokowanie dostępu do artykułu oznacza faktyczne usunięcie z archiwum internetowego, co jest niedopuszczalne oraz sprzeczne z wypracowaną „zasadą nieprzepisywania historii”. Zarzucił także, że sposób zabezpieczenia zmierza do realizacji roszczenia, „chociaż w sprawie nie jest konieczne odwrócenie grożącej uprawnionemu szkody lub innych niekorzystnych skutków”.

Sąd Apelacyjny w całości podzielił naszą argumentację co do bezzasadności zarzutów pozwanej. Wskazał, że zablokowanie dostępu do artykułu na czas procesu jest w sprawie o ochronę prywatności zabezpieczeniem jak najbardziej adekwatnym. Nie prowadzi do zaspokojenia roszczenia, którego treścią jest m.in. trwałe usunięcie artykułu z portalu. Jest zarazem konieczne, albowiem „dalsza dostępność artykułu prowadzi do bezprawnego naruszenia dobra osobistego powódki, a ewentualne korzystne dla powódki wydane orzeczenie co do istoty sprawy nie zniweluje skutków wykreowania sporną publikacja negatywnego obrazu powódki”. Sąd Apelacyjny podkreślił, że argument ten uzasadniałby udzielnie zabezpieczenia nowacyjnego nawet wówczas,  gdyby sposób zabezpieczenia prowadził w istocie do zaspokojenia roszczenia.

 Klientkę w sporze reprezentuje radca prawny Aneta Pankowska – Partner w Kancelarii RKKW.

aktualności

Nieuczciwa konkurencja: Sąd zakazuje używania wprowadzającej w błąd nazwy na czas procesu

22 stycznia 2020

Wystąpiliśmy w imieniu naszego Klienta z powództwem o nakazanie jego konkurentowi zaniechania używania  oznaczenia podobnego do oznaczania prowadzonej  działalności gospodarczej, w tym m.in. w nazwie firmy, dokumentacji handlowej lub w firmowych prezentacjach (art. 5 UZNK[1]). Pozwem objęto także żądanie nakazania zaniechania korzystania z renomy powódki, poprzez powoływanie się na referencje klientów, czy też korzystanie ze zdjęć obiektów zrealizowanych przez powódkę (art. 3 UZNK).  

Podnieśliśmy, iż oznaczenie konkurenta jest podobne do oznaczenia „Rockfin Service”, używanego przez naszego mocodawcę, albowiem przejmuje zasadniczą część tego oznaczenia. Stwarza to możliwość wprowadzenia w błąd klientów, albowiem obydwa podmioty działają na tym samym rynku i kierują swoją ofertę do tożsamych podmiotów. Dodatkowo, pozwana wybrała swoją siedzibę w miejscu, gdzie mieści się jedno z biur powódki. Ryzyko pomyłki wzmaga także fakt, że młodszy konkurent został utworzony przez byłych menedżerów  powódki. Ci zaś ofertowali przede wszystkim tych klientów, z którymi współpracowali w ramach działalności powódki.  Za bezprawne i wprowadzające w błąd należało uznać także powoływanie się przez pozwaną „na 20 letnie doświadczenie w branży”, umieszczanie w firmowych prezentacjach zdjęć obiektów, zrealizowanych przez powódkę, czy też powoływanie się na współpracę z klientami powódki. Działania takie stanowią pasożytowanie na renomie i pozycji rynkowej powódki.

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał podnoszą argumentację za zasadną oraz zabezpieczył obydwa roszczenia na czas procesu w sposób zgodny z treścią żądania. Zakazał zarówno używania spornego oznaczenia w jakiejkolwiek formie, jak i korzystania z renomy powódki. Przestrzeganie tego obowiązku obwarował wysoką karą pieniężną.

Zażalenie na postanowienie w tej sprawie wnieśli pełnomocnicy pozwanej, domagając się jego uchylenia oraz podnosząc szereg argumentów, w tym m.in. brak podobieństwa oznaczeń, czy też profesjonalny charakter odbiorców usług stron, który miał wykluczać ryzyko pomyłki.

Postanowieniem z dnia 19.12.2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku zażalenie w całości oddalił. Zabezpieczenie roszczeń naszego Klienta stało się tym samym prawomocne. Oznacza to dla pozwanej obowiązek natychmiastowego zaniechania bezprawnych działań, bez konieczności oczekiwania na wyrok sądowy.

Klienta w sporze reprezentują radca prawny Aneta Pankowska –  Partner w RKKW oraz radca prawny Marcin Michalik.


[1] Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

aktualności

Szkolenie „Nieuczciwa konkurencja ze strony byłych menedżerów” – fotorelacja

13 listopada 2019

W dniu 7 listopada 2019 r. w Hotelu Bristol odbyła się konferencja „Nieuczciwa konkurencja byłych menedżerów” z udziałem prawników naszego zespołu. Jej organizatorem konferencji był Puls Biznesu – konferencje.

Podczas warsztatów szczegółowo dyskutowaliśmy o tym, jak zminimalizować ryzyko osłabienia rynkowej pozycji przedsiębiorstwa w związku z założeniem działalności konkurencyjnej przez byłych pracowników i menedżerów. W praktyce często bowiem zdarzają się sytuacje, gdy kluczowi pracownicy przedsiębiorstwa, znający firmę „od podszewki”, zakładają swój własny biznes. Równie często ich rynkowy start jest łatwiejszy dzięki wykorzystaniu wiedzy pochodzącej z macierzystego przedsiębiorstwa. Chodzi w szczególności o technologie, informacje handlowe, relacje z klientami, a także kapitał ludzki. W efekcie macierzyste przedsiębiorstwo notuje znaczący odpływ klientów oraz pracowników skutkujące zaburzeniem i skurczeniem działalności operacyjnej.

Prelegentami podczas konferencji byli: r. pr. Aneta Pankowska, r. pr. Marcin Michalik oraz apl. adw. Aleksandra Modzelewska.

Poniżej kilka zdjęć ze szkolenia:

 

aktualności

Nieuczciwa konkurencja byłych menedżerów, czyli jak nie dać się okraść?

13 listopada 2019

„Sukces działalności dzisiejszych przedsiębiorstw opiera się na relacjach z klientami. (…) To menedżerowie i pracownicy budują relacje z klientami. Mają też dostęp do wszystkich wrażliwych informacji, składających się na obraz i historię współpracy z klientem. A kiedy z firmy odchodzą, często zabierają ze sobą istotnych klientów.”

Czy jesteś zabezpieczony przed ryzykiem przejęcia klientów w przypadku przejścia pracowników do konkurencji? Czy chronisz informacje o swoich klientach? Odpowiedź na powyższe pytania jest niezwykle istotna. Nawet bowiem najmniejsze perturbacje związane z utratą klientów lub informacji poufnych mogą rodzić istotne konsekwencje dla Twojego biznesu.

Na łamach „Pulsu Biznesu” Mecenas Aneta Pankowska wypowiada się na temat powyższych zagadnień. Zapraszamy do lektury: Nieuczciwa konkurencja ze strony byłych menedżerów, czyli jak nie dać się okraść ?