O Autorach

Aneta Pankowska

Jestem radcą prawnym od roku 2005. Moje zawodowe zainteresowania oraz działalność koncentrują się na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty, prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Z dużym powodzeniem prowadzę także procesy gospodarcze. Jestem Partnerem w Kancelarii RKKW – Kwaśnicki & Wróbel i Partnerzy.

Procesy gospodarcze to moja pasja od początku aktywności zawodowej. Fascynuje mnie budowanie strategii postępowania oraz argumentacji w sporze, a potyczki sądowe to najbardziej emocjonująca część pracy prawnika. Zainteresowanie własnością intelektualną zaś zaczęło się trochę przypadkiem, kiedy jeszcze w trakcie aplikacji radcowskiej rozpoczęłam współpracę z kancelarią Gleiss Lutz (obecnie Schoenherr) i trafiłam do referatu, zajmującego się tą właśnie problematyką.

W roku 2009 ukończyłam Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej przy Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie pracy w Gleiss Lutz odbyłam także kilkumiesięczną praktykę w niemieckim biurze tej kancelarii w referacie znaków towarowych, pracując w ramach zespołu kierowanego przez jednego z najlepszych prawników z tej dziedziny w Niemczech. Tam dowiedziałam się, czym jest głęboka specjalizacja i na czym polega profesjonalizm usług prawniczych. Jestem głęboko przekonana, że i polski rynek usług prawnych będzie musiał pójść tą drogą (oczywiście z korzyścią dla klientów). Niemiecki model obsługi prawnej, z którym miałam do czynienia przez znaczną część swojej zawodowej drogi (aż do rozpoczęcia współpracy z RKKW w roku 2011), nauczył mnie jeszcze jednej ważnej rzeczy w tym zawodzie – ogromnej precyzji oraz niezbędnego „uporządkowania” w budowaniu argumentacji prawnej. Jest to – w moim przekonaniu – kluczowy czynnik, decydujący o powodzeniu postępowania (zwłaszcza w sprawach zawiłych i skomplikowanych). Jest to szczególnie cenne także w sporach z zakresu IP, gdzie często – z braku wyraźnych lub jednoznacznych poglądów doktryny – trzeba oprzeć się na własnej sile przekonywania.

Aleksandra Modzelewska

Obecnie jestem aplikantem adwokackim. Studia prawnicze odbywałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W trakcie studiów swoje pasje w zakresie prawa własności intelektualnej (znaki towarowe, prawo patentowe, prawo autorskie, nowe technologie) i prawa ochrony konkurencji (w szczególności w kontekście szeroko rozumianego transferu technologii) miałam okazję pielęgnować  pod okiem najlepszych teoretyków i praktyków prawa w Polsce. Było to doświadczenie niezwykle rozwijające i motywujące do dalszej pracy nad sobą i swoim warsztatem merytorycznym. W trakcie studiów byłam również stypendystką programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Antwerpii, gdzie nauczyłam się zupełnie innego spojrzenia na prawo… to jest spojrzenia holistycznego, niezwykle funkcjonalnego i praktycznego. Jestem również absolwentem studiów podyplomowych „Prawo nowoczesnych technologii”, organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Samo zainteresowanie prawem własności intelektualnej zrodziło się już w okresie mojej młodości (choć raczej późnej, bo w czasach liceum). Od dziecka pasjonowały mnie nowe technologie, informatyka, grafika, gry komputerowe, no i … prawo. Niecodzienna – jakby się zdawało – wiązka zainteresowań  doprowadziła mnie wówczas do konstatacji, by rozwijać i profesjonalizować się w dziedzinie prawa IP oraz IT. Jak się zdaje, te młodzieńcze postanowienie, udaje mi się konsekwentnie realizować.