domena publiczna
prawa autorskie

Czym jest domena publiczna?

Każdego roku, w dniu przypadającym na 1 stycznia, oprócz Nowego Roku celebrujemy także inne, ważne dla praktyków i beneficjentów prawa autorskiego święto, tj. Dzień Domeny Publicznej. W tym dniu organizacje zajmujące się odnośną problematyką (np. Koalicja Otwartej Edukacji, Creative Commons) promują wiedzę na temat…

2 stycznia 2019
roszczenie informacyjne
patenty własność przemysłowa wzory przemysłowe znaki towarowe

Roszczenie informacyjne z art. 286 in. 1 ust. 1 pkt. 3 PWP niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 6.12.2018 r. (sygn. SK 19/16) orzekł niekonstytucyjność art. 2861 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: „PWP”). Zdaniem Trybunału, przepis ten narusza wolność prowadzenia działalności gospodarczej i zasadę proporcjonalności, o której mowa w art.…

7 grudnia 2018
goodwill
dobra niematerialne podatki

Goodwill do opodatkowania

NSA po raz kolejny potwierdził, że goodwill (wartość renomy przedsiębiorstwa) stanowi prawo majątkowe i jest jednym ze składników przedsiębiorstwa. Wobec tego w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, należy objąć podatkiem od czynności cywilnoprawnych również wartość rynkową przedsiębiorstwa.…

21 listopada 2018
peer-to-peer
prawa autorskie

Dostęp do łącza należy kontrolować

Wskazanie członka rodziny, mającego dostęp do łącza internetowego, nie może zwalniać z odpowiedzialności za udostępnienie za pośrednictwem tego łącza pliku w drodze peer-to-peer – wynika z wyroku TSUE z dnia 18.10.2018 r. w sprawie C‑149/17 Bastei Lübbe GmbH & Co. KG przeciwko Michaelowi Strotzerowi.…

14 listopada 2018
REDAKCJA