patenty własność przemysłowa

Jak unieważnić patent? Nowe zasady

Od 27 lutego 2020 r. podmiot składający wniosek o unieważnienie patentu w Urzędzie Patentowym RP nie będzie musiał wykazywać istnienia interesu prawnego. Z kolei uprawniony, w przypadku zakwestionowania ważności przysługującego mu prawa, będzie mógł ubiegać się o ograniczenie patentu. Rezygnacja z obowiązku wykazania interesu…

24 stycznia 2020
cookies
ochrona danych osobowych

Zgoda na instalowanie plików cookies musi być wyraźna

Zgoda na instalowanie ciasteczek (plików cookies) musi być wyrażona przez użytkownika w sposób wyraźny – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 1.10.2019 r. (C-673/17). W omawianym wyroku Trybunał odniósł się do zasad uzyskiwania zgody użytkownika na instalowanie i udostępnianie mu tak…

15 listopada 2019
aktualności

Szkolenie „Nieuczciwa konkurencja ze strony byłych menedżerów” – fotorelacja

W dniu 7 listopada 2019 r. w Hotelu Bristol odbyła się konferencja „Nieuczciwa konkurencja byłych menedżerów” z udziałem prawników naszego zespołu. Jej organizatorem konferencji był Puls Biznesu – konferencje. Podczas warsztatów szczegółowo dyskutowaliśmy o tym, jak zminimalizować ryzyko osłabienia rynkowej pozycji przedsiębiorstwa w związku…

13 listopada 2019
REDAKCJA